Sophie Kawecki

Översättare, språkgranskare, frilansande redaktör

Fokus4 Lina-Enlund

Mitt företag heter Idelhöjd och finns i Ingå i södra Finland. Själv heter jag Sophie Kawecki och är fil.mag. till min utbildning. Mitt huvudämne var nordisk historia och jag läste också svenska m.fl. humanistiska ämnen vid Åbo Akademi samt medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet i Sverige. Innan jag blev heltidsföretagare jobbade jag bl.a. som förlagsredaktör, planerare, kundrådgivare och timlärare. Sedan 2012 fungerar jag som redaktör för Västnyländsk årsbok.

I mitt företag Idelhöjd erbjuder jag bl.a. översättningar från finska till svenska samt språkgranskning och korrekturläsning av svenska texter. Jag har också rätt att verka som auktoriserad translator i språkparet finska-svenska.

Jag fungerar gärna som redaktör för bokprojekt i stil med Västnyländsk årsbok. Mitt särintresse är läsning av gamla handstilar, dvs. historiska dokument från ca 1500-1800-talen. Detta är något som jag njuter av att utöva, i synnerhet i de fall man har tillgång till originaldokumenten och får en direktkontakt till historien. Jag har hållit kurs i ämnet och kan anlitas också för sådan verksamhet.

På bilden visar jag upp läroboken Fokus 4 (Otava) som jag varit redaktör och bildredaktör för. Bilden är tagen av Lina Enlund.

Nära till Norden

I dagens värld betyder inte landsgränserna så mycket. Tack vare goda elektroniska kommunikationskanaler kan jag sitta i Finland och jobba medan min uppdragsgivare befinner sig på andra sidan jordklotet. Om du bor i Norden (eller resten av världen för den delen!) går det bra att anlita mig för t.ex. handstilstydningar eller översättningar. Jag har redan tagit emot uppdrag från Sverige och ser fram emot fler.