Tydning av historiska handstilar

Mitt särintresse är tydning eller transkribering av gamla handstilar. Med gamla handstilar menar jag svenska texter skrivna på 1500- till 1700/1800-talen.

Texterna från den här tiden skrevs naturligtvis för hand och med en annorlunda skrivstil än vad vi är vana vid idag. Dessa gamla handstilar är därför inte så lätta att tyda för dagens människa, utan det krävs övning innan man "knäcker koden".

Kursverksamhet

Jag ordnar också gärna kurser i tydning av gamla handstilar. Jag kan också hålla föredrag i ämnet eller leda en workshop.

Hör av dig om du skulle vara intresserad av sådan verksamhet!

Är du forskare, anställd vid ett arkiv eller släktforskare och i behov av transkriberingshjälp?

Kontakta Idelhöjd!