Här publicerar jag några exempel på uppdrag som jag utfört. Mina uppdrag har hittills varit en intressant blandning av översättningar, textredigeringsarbeten, webbarbete och ombrytning.

Uusi Helsinki? Det nya Helsingfors? Changing Helsinki?

uusi-helsinki-HI-RGB

I egenskap av underleverantör till Lingonia översatte jag fyra kapitel till boken Uusi Helsinki? Det nya Helsingfors? Changing Helsinki? som gavs ut i oktober 2015.

Info om boken hittas här. (Pärmbilden till höger är tagen från samma sida)

Översättningar för Ingå kommun

Patientsäkerhetsplan

Skolcentrumutredning

Eftisutvärderingar

Kommunspecifik läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (de delar som var specifika för kommunen)

Texter till en Sibeliusutställning, texter till Konstuniversitetets biblioteks webbsidor (bl.a. om samlingspolicy)

Uppdragsgivare: Lingonia.

- Jag samarbetar med Lingonia och fungerar som underleverantör för svenska översättningar.

Delar av Anvisningar för beviljande av utkomststöd från och med 1.4.2015

Uppdragsgivare Raseborgs stad, grundtryggheten

- Detta var ett brådskande uppdrag där jag översatte delar av anvisningarna under ett veckoslut.

Jag språkgranskar och korrekturläser svenska texter. Det är alltid bra att låta en utomstående granska ens text innan den publiceras. Mina kunder är bl.a. studerande.

Roligt med växter

Läs mer om boken på författaren Henriette Kress hemsida

 

Lefve Konkurrensen

I am - I can

IAM parm

Jag anlitades för att redigera engelskspråkiga texter, ladda upp text och bild på projektets webbplats samt ombryta ett häfte med samma innehåll som på webbplatsen. Webbplats: Things we can

Längst ner på denna sida kan du också ladda ner häftet.

Uppdragsgivare: Raseborgs stad (samarbetsprojekt tillsammans med vänstaden Makana i Sydafrika)
Pärmen till höger: illustratör Petri Horttana, layout Idelhöjd

Otava - redaktör och bildredaktör

Fokus-serien är en läroboksserie i svenska för finska gymnasielever. Jag var redaktör och bildredaktör för kurs 4 och kurs 5.

Västnyländsk årsbok 2012-

 

Jag är redaktör för Västnyländsk årsbok. Jag koordinerade externa skribenters artiklar i årsböckerna 2013-2016. I arbetet ingår också redigering och språkgranskning av texterna. För Västnyländsk årsbok 2017 var jag både artikelredaktör och krönikör, vilket innebär att jag skrev årskrönikan som handlade om Västnyland under år 2016. Jag jobbar också med Västnyländsk årsbok 2018, både artiklarna och årskrönikan.

Läs alla årsböcker online.

Uppdragsgivare: Västnyländska kultursamfundet r.f.

Utbildningsstyrelsen - bildredaktör för Zooma in på historia

Zooma in på historia är en lättläst läroboksserie i historia för högstadieelever. Jag var bildredaktör för boken Zooma in på historia åk 7.

Jag skriver artiklar och webbtexter. Alla texter kan också fås översätta till finska via mig.

Författarpresentationer och andra texter för bokkalaser i Ekenäs 2015

Jag skriver artiklar och webbtexter. Alla texter kan också fås översätta till finska via mig.

Bokkalaset i Ekenäs anlitade mig att skriva författarpresentationer till deras webbsida 2015. De flesta av presentationerna här är författade av mig.

Jag skrev också tre artiklar till Bokkalasets programtidning Kalasmeny som distribuerades till hushållen tillsammans med tidningen Västra Nyland den 23.10.2015. Se Kalasmeny.

Här nedan min artikel om den danska författaren Josefine Klougart i Bokkalasets Kalasmeny 2015.

Artiklar för Kuriren och God Tid

Inför sommaren 2016 skrev jag en artikel till Kuriren om Raseborgs sommarteater och pjäsen Sound of Music.

Artikel om Svartå Bryggeri i Kuriren.

Inför sommaren 2016 skrev jag en artikel för God Tid om regissören Sven Sid som regisserade The Sound of Music på Raseborgs sommarteater.

Kommuntorget - artiklar om svensk integration av invandrare

Jag anlitades av Kommunförbundet för att skriva för att skriva om svensk integration av invandrare i Finland i Kommuntorget, Kommunförbundets svenska tidning,

Fiberintervjuer för Karis Telefon.

Intervjuerna här är skrivna av mig.

Jag har ett specialintresse i att tyda historiska handstilar från 1500-1700-talen och erbjuder den tjänsten i Idelhöjd. Det handlar om olika slag av historiska,  handskrivna dokument som jag alltså transkriberar/tyder för uppdragsgivaren. Jag hjälper också vid behov till med förståelsen och tolkningen av innehållet.

Transkribering av inteckningsprotokoll från 1700-talet, svensk uppdragsgivare (Sommaren-hösten 2015)