Priser

Språkgranskning och korrekturläsning

Vill du ha ett fast pris?

Fråga efter

paketpris!

Timarvode: 50 €/h + moms (24%) eller enligt helhetsoffert.

Hur mycket text jag hinner språkgranska på en timme beror på hur mycket i texten som behöver åtgärdas. Finns det få felaktigheter går granskandet snabbt, medan en text som behöver många korrigeringar följaktligen tar längre tid att språkgranska. Vi kan komma överens om en maximitid för uppdraget så det inte uppstår ekonomiska överraskningar. Du kan också be om en helhetsoffert på en viss text så är priset fastslaget i förväg. I så fall vill jag titta på texten i förväg och ger därefter en helhetsoffert.

 

Översättningar

Min avgift är 50€ + moms (24%) per 1560 tecken inklusive mellanslag.

Jag utgår alltid från antalet tecken i källspråket (finska). Då är det enkelt att i förväg räkna ut vad översättningen kommer att kosta. Teckenantalet 1560 inkl. mellanslag motsvarar en s.k. översättarsida. Min start- eller minimiavgift per översättningsuppdrag är dock 50 € + moms.För mycket brådskande uppdrag kan en tilläggsavgift tillkomma.

Auktoriserad translator

Jag har rätt att verka som auktoriserad translator för översättningar i språkparet finska-svenska. Prissättningen är uppdragsspecifik utgående från textens svårighetsgrad, från 70 € + moms (24 %) per översättarsida (1560 tecken inkl. mellanslag). Ta kontakt så diskuterar vi uppdraget!

 

Tydning av historiska handstilar

Timarvodet är 50€/h + moms (24%).

Jag vill gärna titta på texten som ska tydas innan jag ger en tidsuppskattning eller offert på arbetet. Tidsåtgången är beroende av handstilens tydlighet och tydbarhet. Observera att det ibland inte är möjligt att tyda precis vartenda tecken eller ord ifall dokumentet är otydligt av olika orsaker!