Föreningen Konstsamfundet ger årligen ut ett magasin med olika teman som anknyter till föreningens verksamhet och syfte.

År 2017 års magasin producerades som en helhet av Sophie Kawecki/Idelhöjd (redaktion och text) i samarbete med Daniel Kawecki/Gränsland (Layout). Texter av Sophie Kawecki, Daniel Kawecki, Niclas Erlin och Konstsamfundet. Foto av bla.Lina Enlund och Eva Tordera. Konstsam trycktes vid FRAM tryckeri i Vasa.

Läs mer och ladda ned konstsam.