Översättning till svenska (från finska)

Skicka texten till mig så ger jag en offert och provöversätter om så önskas en bit av texten innan avtal ingås. Jag har även rätt att verka som auktoriserad translator i språkparet finska-svenska.

 

Språkgranskning och korrekturläsning

Alla skribenter har nytta av att låta en utomstående person granska deras texter. Själv blir man blind för sina fel och ser t.ex. inte om man lämnat bort ord och bokstäver någonstans i texten eller gjort tankehopp.

Jag

  • rättar stavfel, syftningsfel och gör texten begriplig.
  • går igenom texten med tanke på finlandismer som en Sverige-svensk inte förstår (t.ex. kiva i betydelsen trevlig, vessa = wc/toalett, batteri = värmeelement i Sverige)
  • gör texten korrekt på svenska ifall det är en text som ursprungligen skrivits på finska. Om man översätter en finsk text rakt av till svenska blir den oftast stel och konstig. Bl.a. textens ordföljd måste ändras för att den ska bli flytande och begriplig på svenska.
  • Omformulerar en text så att den passar rätt målgrupp.
  • Utgår från läsaren då jag grasnkar din text; en utomstående måste kunna förstå hur du menar.

Vad är skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning?

En korrekturläsare koncentrerar sig på språkets tekniska detaljer, så som  stavning, syftning, dubbelskrivna ord, avstavning osv.

En språkgranskare kontrollerar även att språket i övrigt löper och att språket är korrekt och varierat, vilket kan innebära förbättringar och omformuleringar av texten.

När du skickar din text till Idelhöjd får du bådadera!

Tag kontakt och skicka gärna ett utdrag ur din text ifall du är intresserad av granskning.

 


Textproduktion

Jag skriver gärna texter för olika ändamål, t.ex. för webbsidor, broschyrer, tidningar, tidskrifter och böcker... Jag har bl.a. anlitats av Bokkalaset i Ekenäs för att skriva författarpresentationer och jag har skrivit en stor del av texterna som finns på Ingå kommuns webbsidor. Jag skriver på svenska men kan ordna med översättning till finska och engelska om så önskas.